Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2001.9.155

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 marca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 stycznia 2001 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 11/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-meksykańskiej współpracy odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lorenzo Pedro Vignal Seelbach.