Monitor Polski

M.P.1998.43.609

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 214/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w działalności i zaangażowanie na rzecz Akademii Medycznej w Bydgoszczy odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Witold Pac s. Wacława.