Monitor Polski

M.P.1998.42.582

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 września 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 186/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Stanisław Kukuryka s. Stanisława.