Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1998.31.433

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 120/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w działalności w wiejskim ruchu młodzieżowym, za kultywowanie tradycji ruchu ludowego odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Wincenty Stawarz s. Gustawa.