Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1998.30.429

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 1998 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 129/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług dla medycyny polskiej, za osiągnięcia w długoletniej pracy naukowej i dydaktycznej oraz za działalność publiczną i społeczną odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Marian Garlicki s. Stanisława