Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1997.62.598

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 maja 1997 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 106/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-malezyjskiej współpracy odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jego Królewska Mość Król Malezji

Tuanku Jaafar.