Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.65.733

Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 października 1995 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 178/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej odznaczony zostaje:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Kazimierz Bochenek s. Wawrzyńca.