Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.65.719

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 września 1995 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 165/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności na rzecz transformacji i stabilizacji polskiej gospodarki odznaczony zostaje obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

David Mulford.