Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.56.622

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 1995 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 109/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 7992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi dla rozwoju orzecznictwa administracyjnego odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jerzy Świątkiewicz s. Józefa.