Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.30.356

Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 1995 r.
o nadaniu orderu.

Rejb 48/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii, odznaczona zostaje

ORDEREM ORŁA BIAtEGO

Jej Królewska Mość Małgorzata II Królowa Danii.