Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.14.169

Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 stycznia 1995 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 1 /95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w działalności naukowej i publicystycznej oraz za wkład w kształtowanie kultury prawnej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Krzysztof Poklewski-Koziełł s. Witolda.