Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.4.49

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 1994 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 211 /94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jan Ostrowski.