Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1995.1.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 1994 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 195/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w rozwijaniu wszechstronnej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Mario Soares.