Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1994.8.64

Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 grudnia 1993 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 262/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi poniesione dla Rzeczypospolitej Polskiej w długoletniej służbie państwowej i działalności publicznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Wacław Jędrzejewicz s. Czesława.