Nadanie orderów i odznaczenia. - M.P.2021.1027 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2021.1027

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 353/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kita Grzegorz Jędrzej, 2. Skrzypek Piotr Zbigniew, 3. Stasiak Mirosław Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Grzegolec Ireneusz Henryk.