Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2019.510

Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 marca 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 102/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Fołda Tadeusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Hamera Mirosław Konstanty,

pośmiertnie

3. Łątkowski Jerzy Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Fołda Mirosław Walenty,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Rataj Zbigniew Henryk.