Monitor Polski

M.P.2019.74

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 436/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Królestwa Belgii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-belgijskiej współpracy gospodarczej, za działalność na rzecz społeczności lokalnych

1. Marbehant Jean,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury i historii, za rozwijanie polsko-belgijskiej współpracy międzyszkolnej

2. Verfaillie Hubert Palmer Marie,

obywatelka Królestwa Hiszpanii

za zasługi w działalności na rzecz społeczności polonijnej w Hiszpanii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Ybarra Jiménez de 1a Serna María Angustias,

obywatele Republiki Słowenii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słoweńskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Brataševec Nedjan, 5. Krmelj Robert,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polonijnej w Szkocji, za krzewienie polskich tradycji narodowych i upowszechnianie polskiej kultury:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. ks. Łękawa Marian Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. ks. Puton Tadeusz Adam,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii i tradycji narodowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Olizar Michał Jerzy,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy naukowej i uczelnianej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Borysiewicz Leszek,

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za działalność kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Kinasiewicz-Idzik Wanda Helena,

za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej nad historią Polski, za popularyzowanie wiedzy o Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Frost Robert Ian.