Monitor Polski

M.P.2018.791

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 254/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Bniński-Mizgalski Karol Feliks,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Bernat Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Adamkiewicz Lucyna Alicja,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Pieczonka Edward,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

5. Pajączek Bolesław,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

6. Lejnowska Maria.