Monitor Polski

M.P.2018.388

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 51/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kapiszewski Leonard,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Rusek Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Elwertowska Maria,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Bąk-Ciuruś Wanda Barbara, 5. Biel Stanisław, 6. Jankowski Antoni, 7. Wołosiński Wiktor,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Koszalska Leokadia.