Monitor Polski

M.P.2018.366

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 29/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kulikowski Stanisław, 2. Lutostański Edward, 3. Skrzyński Czesław, 4. Wałęza Ignacy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bielska Jadwiga Janina, 6. Stangreciuk Jan Edward,

pośmiertnie

7. Pieniężny Józef,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Michno Edward.