Monitor Polski

M.P.2018.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 459/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Państwie Izrael

za zasługi w promowaniu pozytywnego wizerunku Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Haj Ibrahim Abderrahman,

obywatel Republiki Portugalskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-portugalskiej współpracy, za promowanie Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Folque de Bragança e Bourbon de Mendonça Filipe Alberto,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Halverson Lloyd Norris, 4. Sandoval Brian.