Monitor Polski

M.P.2017.1069

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 403/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Augustyński Zbigniew, 2. Mężydło Zofia, 3. Sakwa Aniela,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gawarecka-Müller Jolanta Stefania, 5. Halecki Marian, 6. Łebkowski Tadeusz, 7. Małobęcki Józef Feliks, 8. Stachowiak Józef Tadeusz, 9. Trziszka Tadeusz,

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Jakim Roman Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Piątkowski Jacek Czesław.