Monitor Polski

M.P.2017.893

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 311/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wojewódzki Władysław Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kowalska Czesława, 3. Szeremeta-Węgrzecka Hanna, 4. Wiśniewska Jadwiga Irena, 5. Zaboklicka Krystyna Barbara,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gwiazdowicz Adam.