Monitor Polski

M.P.2017.780

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 264/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie posługi duszpasterskiej osobom represjonowanym i więzionym w czasie stanu wojennego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. ks. Kurzeja Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Bolczyk Henryk Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bollin Krzysztof, 4. Faryna Alfreda, 5. Szeremeta Jacek Andrzej, 6. Zając Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Adamus Zbigniew Szczepan, 8. Bielawski Zbigniew Michał, 9. Ciesielska Wiesława Jadwiga, 10. Gabiś Tomasz Eugeniusz, 11. Handzlik Janina Bolesława, 12. Łenyk Maria Stanisława, 13. Mach Anna Maria, 14. Nowak Halina Barbara, 15. Palczewska Wiesława Aleksandra, 16. Siedlecki Marek Jacek, 17. Smagowicz Halina Stefania, 18. ks. Wojciechowski Zdzisław, 19. Wszołek Wiktor Józef,

pośmiertnie

20. Antosiewicz Wanda, 21. ks. Kuczkowski Mikołaj Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności dla przemian demokratycznych w Polsce, za udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca'56, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Woźniak Ludwik,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność związkową

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kośla Krzysztof Jan.