Monitor Polski

M.P.2017.741

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 221/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Runowski Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Francji, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lis Władysław,

za zasługi w działalności polonijnej, za upowszechnianie wiedzy o Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dragon Jean-Noël,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, za rozwijanie polsko-niemieckiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kirchhoff Jochen Friedrich.