Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2017.739

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 215/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie posługi duszpasterskiej osobom represjonowanym i więzionym w czasie stanu wojennego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Pojnar Stanisław Marian,

za wybitne zasługi w krzewieniu polskości i działalności na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Wróblewska Rafała,

za zasługi w niesieniu pomocy Polakom pielgrzymującym do miejsc kultu religijnego, za działalność duszpasterską

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. ks. Burek Piotr Marcin.