Monitor Polski

M.P.2017.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 533/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
w uznaniu wybitnych zasług dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz ruchów niepodległościowych na świecie

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Winkler Jacek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bogusławski Przemysław Mirosław, 3. Klatka Zygmunt, 4. Zołoteńki Mieczysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Dydo Henryk, 6. Kublikowski Jerzy Maciej, 7. Kuna Krzysztof, 8. Kwiatkowski Marian, 9. Stefaniak Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Filus Lech Tadeusz, 11. Jurek Wiesław Bonifacy, 12. Olszewska Halina Krystyna, 13. Perka Stanisław Feliks,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Zych Jerzy Tadeusz.