Monitor Polski

M.P.2016.1046

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 416/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Baran Eugeniusz Stefan, 2. Nowakowski Leon Jacek, 3. Sandauer Adam Marek, 4. Świder Piotr Paweł, 5. Wosiek Kazimierz Jędrzej, 6. Złakowski Zenon,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Koza Longin Władysław, 8. Kubas Andrzej, 9. Łańduch Ryszard, 10. Sosiński Gerard, 11. Szabla Stanisław, 12. Ślaski Krzysztof Szymon,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Grygorczyk Wiesława Maria.