Nadanie orderów i odznaczenia. - M.P.2016.1047 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2016.1047

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 417/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej:

1. Krzewiński Ignacy, 2. Kulczycki Tadeusz Eugeniusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

3. Szczygielski Ryszard Ignacy,

za wybitne zasługi w upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w działalności społecznej i związkowej

pośmiertnie

4. Dyląg Józef Jan,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz Polonii w Austrii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Meduna Krystyna Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Radomski Jerzy Marian.