Monitor Polski

M.P.2016.853

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 276/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zaklikowski Jan Leon,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sierańska Renata,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Królestwa Belgii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-belgijskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Driesmans Monique, 4. Peeters Carl,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za działalność na rzecz polskich środowisk kombatanckich w Kanadzie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Adam Stanisław,

obywatel Republiki Włoskiej i Stolicy Apostolskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. ks. abp Migliore Celestino.