Nadanie orderów i odznaczenia. - M.P.2016.654 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2016.654

Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 158/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy literackiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Polkowski Jan Kazimierz, 2. Prokop Jan Maria, 3. Szymański Wiesław Paweł, 4. Urbanowski Maciej, 5. Waśko Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Głębocki Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury, za promowanie polskiej literatury

7. Dawidowicz Zuzanna,

za zasługi w promowaniu polskiej literatury, za osiągnięcia w pracy edytorskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Rosa Piotr.