Monitor Polski

M.P.2016.559

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 157/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej w dziedzinie budownictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Hrabia Piotr, 2. Zając Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Cwynar Aleksander,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Ładniak Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Mielczarek Zdzisław.