Monitor Polski

M.P.2015.613

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 178/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Aniszczyk Bohdan Józef,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne osiągnięcia w pracy samorządowej, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Szczurek Wojciech Bogusław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Poznański Mariusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Białobrzeski Zenon Henryk, 5. Bigosiński Marek, 6. Bronś Jan, 7. Bruski Rafał Piotr, 8. Bryła Jerzy Tadeusz, 9. Kozik Maciej Wacław, 10. Krzystek Piotr Tomasz, 11. Kwiecień Janina, 12. Liszkowski Witold, 13. Łopusiewicz Zbigniew, 14. Markiewicz Michał Stanisław, 15. Potyrała Zbigniew, 16. Raczyński Robert, 17. Roman Grzegorz Czesław, 18. Szmajdziński Stanisław, 19. Tomczak Paweł Jakub, 20. Wawryniewicz Ryszard Jan, 21. Żmurkiewicz Janusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-żydowskiego dialogu międzykulturowego, za ochronę i upamiętnianie dziedzictwa społeczności żydowskiej w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Kichler Jerzy Michał,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz gospodarczych organizacji zawodowych, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Czerwiński Stefan Tadeusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury, za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz osiągnięcia w działalności publicznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Działoszyński Karol Stanisław, 25. Kulczyk Grażyna,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie genetyki zwierząt, za zasługi dla polskiej gospodarki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Martyniuk Elżbieta Małgorzata,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony i upamiętniania dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Mielczarek Marek Ignacy, 28. Sygit Maciej,

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Skorupa Aleksander Marek.