Monitor Polski

M.P.2015.452

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 103/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w ujawnianiu i upamiętnianiu prawdy o Zbrodni Katyńskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

1. Stewart Donald Boyle, 2. Van Vliet Jr. John Huff,

za zasługi w odkrywaniu prawdy o Zbrodni Katyńskiej, za upowszechnianie wiedzy o historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Piórkowska Krystyna Julia.