Monitor Polski

M.P.2015.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 529/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Słowackiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słowackiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Šoth Ján,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Volko Ladislav,

za wybitne zasługi we współpracy na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej:

3. Budaj Ján,

pośmiertnie

4. Petřivý Tomaš,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Słowackiej

za zasługi w działalności polonijnej, za rozwijanie polsko-słowackiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zwiewka Ryszard Jerzy.