Monitor Polski

M.P.2014.1037

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 376/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Siwicki Jacek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Freyberg Piotr Jerzy,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Mitzner David, 4. Rewald Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Thieme Jerzy Krzysztof,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Handy George Walter,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Housh Tony Leon,

za zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Lynch John Paul.