Monitor Polski

M.P.2014.916

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 216/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy wojskowej i regionalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Le Drian Jean-Yves,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy, za działalność na rzecz upamiętniania roli polskich żołnierzy w walkach o Normandię w czasie II wojny światowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lambert Alain, obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Lisicyn Siergiej Aleksandrowicz,

za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy regionalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Malinowskaja Olga Pietrowna,

obywatel Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-włoskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Guariglia Riccardo.