Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2014.533

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2013 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 567/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Państwa Brunei Darussalam:

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy wojskowej między Rzecząpospolitą Polską i Państwem Brunei Darussalam

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Haji Mustappa Bin Haji Sirat,

za zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Państwem Brunei Darussalam w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Hajah Suriyah Binti Haji Umar,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Arabskiej Republice Egiptu

za wybitne zasługi dla polskiej archeologii, za promowanie wizerunku Polski w świecie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dybich Mariusz Ignacy,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Westerwelle Guido.