Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2014.457

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2013 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 512/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Królestwa Danii zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w propagowaniu polskiej kultury muzycznej w Wielkiej Brytanii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wewer Christian,

obywatele Japonii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-japońskiej współpracy gospodarczej i kulturalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Karita Tomohide, 3. Yamashita Takashi.