Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1999.31.487

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1999 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 1999 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej. 178/99

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Offredo Jean,

obywatele Republiki Francuskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie nauk rolniczych

2. Côme Daniel,

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy charytatywnej

3. Slootman Elisabeth,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy

4. Valette Bernard,

obywatelka Mongolii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-mongolskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Altangerel Janchivsembee,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Paffenholz Hans-Joachim, 7. Schramm Gottfried,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Hoffmann Johannes,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Federacji Rosyjskiej

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Rynio Grażyna,

obywatel Federacji Rosyjskiej

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Choriew Wiktor.