Monitor Polski

M.P.1998.42.592

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 września 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej. 193/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Poznańska Wanda,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz integracji Polski ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Voigt Karsten D., 3. wiceadmirat Weisser Ulrich,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Scholze Dietrich,

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamieszkała w Królestwie Danii

za zasługi w działalności na rzecz pomocy Polsce i Polakom

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Andersen Gillian.