Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1998.24.343

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 maja 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej. 69/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Republice Argentyńskiej, za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Borkowski Zygmunt,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Republice Austrii, za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury muzycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Borowska Joanna,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Republice Francuskiej, za wybitne zasługi w działalności charytatywnej wśród Polonii francuskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. s. Ratajczak Stefania,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za zasługi w działalności kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Drzewiecki Jan,

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Barnier Michel,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Goemaere Roger,

za zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Budzyń Irena,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz chorych dzieci

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Błaszczyk Krzysztof,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania współpracy między organizacjami kombatanckimi Polski i Izraela

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Jagiełło Roman,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, publicystycznej, za organizowanie i niesienie pomocy Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Lewandowski Robert.