Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1998.6.111

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 listopada 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej.241/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa naftowego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Sożyński Jacek s. Rudolfa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości rolniczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Krupiński Franciszek s. Konstantego,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Szafran Stanisław s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Krakowskiego

za zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Wojnar Albin s. Adama.