Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1995.37.441

Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 1995 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 83/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

obywatele Republiki Austrii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.
Benkner Elżbieta,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2.
Bargielski Zbigniew, 3. Blazina Bogusława, 4. Dopierała Kazimierz, 5. Gornik Wojciech, 6. Hónig Anna, 7. Sienkiewicz Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8.
Gornik Wanda, 9. Hebenstreit Ryszard, 10. Jaślikowski Andrzej, 11. Kramer Krystyna, 12. tukaszczyk Jacek, 13. Pflugl-Sienkiewicz Barbara, 14. Prankl Anna, 15. Wandel Maria,

obywatel Nowej Zelandii

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16.
Henderson Alexander,

obywatel Republiki Włoskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17.
Pozzi Giovanni,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18.
Oborski Michael,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich kombatantów

obywatele Republiki Francuskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19.
Burel Gerard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20.
Debonne Pierre

za wybitńe zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polsce

obywatel Kanady

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21.
Hallward John,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy medycznej

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22.
Zierski Jan,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej obywatelki Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23.
Abramczyk-Wierzewska Ellen M., 24. Sadlińska-Kaspar Zofia,

za zasługi w pracy duszpasterskiej

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały

w Stanach Zjednoczonych Ameryki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25.
ks. Dzieszko Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności publicystycznej na tematy polskie:

obywatele Republiki Włoskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26.
Geninazzi Luigi, 27. Svidercoschi Gian Franco,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy naukowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28.
Grodecki Janusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29.
Carby-Hall Joseph,

za wybitne zasługi dla polskiego sportu

30.
Wittmann Ernest.