Nowość Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2023.992

Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2023 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

nr rej. 351/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pawlicki Włodzimierz Edmund,

2. Zawistowska-Nowińska Hanna Katarzyna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bajer Stefania Maria,

4. Ciecek Alicja Barbara,

5. Filipowicz Jerzy,

6. Filipowska Zofia Józefa,

7. Godlewska Jadwiga,

8. Grzybowska Jadwiga Danuta,

9. Jędrzejewska Władysława,

10. Karmańska Halina Józefa,

11. Latkowska Luiza Franciszka,

12. Niesłuchowski Stefan Wojciech,

13. Szypowska Maria Gabriela,

14. Witkowski Andrzej Janusz,

pośmiertnie

15. Bończak Stefania,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

na wniosek Ministra Sprawiedliwości

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Cieśla Witold Adam,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kapturkiewicz Barbara Anna,

18. Puncewicz Olga Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Berowska Natalia Kinga,

20. Białostocka Małgorzata Maria,

21. Błaziak Paulina Maria,

22. Duralska Aleksandra Dominika,

23. Koprowska Marcelina Maria,

24. Kosko Witold Tadeusz,

25. Koziara Małgorzata,

26. Kudła Mariusz Remigiusz,

27. Leśniak Sabina Ewa,

28. Niewiadomski Igor Michał,

29. Prosiński Jan Paweł,

30. Ryterska Anna Maria,

31. Szołtys Tomasz Jerzy.