Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2020.452 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.452

Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 69/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Litewskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Balza Raimundas, 2. Gulevičius Vladimiras, 3. Kuźmo Ryszard Jan, 4. Lipska Danuta, 5. Paluszkiewicz Marian, 6. Rudzianiec Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dowejko Waldemar, 8. Giedrojć Justyna, 9. Jurevič Adam, 10. Pieszko Anna, 11. Połoński Czesław, 12. Sielewicz Henryk,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Los Angeles, za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. ks. Dyguła Rafał Leszek,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Przyłuski Lech Antoni, 15. Skirmuntt-Bala Jadwiga,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Chrościelewski Antoni,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Knapczyk Helena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzowania polskiej kultury, za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. O'Brien-Trefil Wanda Teresa,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej historii

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Cardona Leslie.