Monitor Polski

M.P.2020.444

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 53/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 paździer nika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Józewski Henryk Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Kasaraba Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gliński Józef, 4. Jakimów Michał, 5. Popławski Józef, 6. Rusak Józef,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Marczak Piotr, 8. Pawełczak Marian Henryk, 9. Skibicki Kazimierz Mieczysław, 10. Szacoń Wacław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Jabłoniec Jan,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Figat Kazimierz Jan, 13. Witek Zygmunt,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

14. Góra Mieczysław Lucjan,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, za działalność na rzecz środowisk komba tanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Juszko Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Aleksander Genowefa Kazimiera,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Szmurło Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Cichowska Teresa, 19. Kamińska Irena, 20. Pajdowski Włodzimierz,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

21. Bielenia Jan, 22. Holak Stanisław Romuald, 23. Osiński Stanisław, 24. Pokropiński Bogdan Tadeusz, 25. Walczak Zdzisław Jan,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Silna Hanna, 27. Skraba Danuta Waleria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Czarnecka Daria Łucja, 29. kmdr ppor. Demski Dariusz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kondrat Wojciech, 31. Żernicki Józef Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Deręgowska Bernadetta Irena,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gadzinowski Jerzy Mieczysław, 34. Mickuś Jerzy Wojciech, 35. Paczoska-Hauke Alicja, 36. Rydel Piotr Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Roskowiński Rafał Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Cypel Sławomir, 39. Janiak Daniel Kamil, 40. Janiszewski Zbigniew, 41. Posmyk Tomasz, 42. Szkopek Marceli,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Surdej Mirosław Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kleszczyński Bogusław Maria,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. płk Kocanowski Sławomir,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bęc Marianna Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Wikiera Marian Franciszek.