Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2020.438 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.438

Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 50/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 paździer nika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za pracę duszpasterską:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. o. Tyrasiński Lucjusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

2. ks. Witusik Edward,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej, za popularyzowanie kultury, tradycji i języka polskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kozieł Władysława Emilia, 4. Para Wiktoria, 5. Żółtek Jan,

za zasługi w działalności polonijnej i pracę dydaktyczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bednarczyk Bożena Antonina, 7. Flig Maria, 8. Maj Małgorzata Agnieszka,

obywatel Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pomocy Polakom przebywającym we Włoszech

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Mura Giuseppe.