Monitor Polski

M.P.2020.433

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 41/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Przyłuski Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Mazek Władysław, 3. Węgrzyniak-Białek Irena, pośmiertnie

4. Czarnota Janina,

za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich, za ofiarną służbę w ratowaniu życia i zdrowia potrzebującym pomocy, za prowadzenie tajnego nauczania w okresie II wojny światowej

pośmiertnie

5. Trojanowska Helena s. Maria Anzelma,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Broel-Plater Jacek Ludwik,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

7. Łoś Grzegorz.