Monitor Polski

M.P.2020.430

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 39/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Markowski Andrzej Jan, 2. Tomczak Jacek Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Adamkowska Katarzyna Teresa, 4. Kępa Piotr, 5. Strzelkowski Zygmunt, 6. Wiktorowska Barbara,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

7. Bogacz Adam Janusz, 8. Gadecki Stanisław, 9. Majdzik Beata,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju aktywności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Grabowski Andrzej, 11. Szałowski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Broda Wacław, 13. Kaptur Jan Piotr, 14. Król Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za aktywność związkową i społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Donarski Czesław, 16. Gzyl Marianna, 17. Ślusarczyk Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Imielski Andrzej Józef, 19. Mikołajczyk Lucyna Bogusława.